รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์" จัดทำขึ้นเพื่อเป้นการประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้จัก ก.วิทย์ฯ มากยิ่งขึ้น มีหลากหลายเรื่องราว ตามไปฟังกันได้เลยครับ
เปิดรับฟังรายการสดได้ที่ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ FM 92.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 -16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1313 Facebook facebook.com/sciencethailand หรือที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่าลืมเสียบหูฟัง หรือเปิดลำโพงด้วยนะครับ
ทั้งหมด สำนักงานปลัด(1) |   อพวช.(1) |   สวทช.(2) |   สทอภ.(4) |   สทน.(1) |   ศลช.(1) |   ศซ.(1) |  
  1.  1 มีนาคม 2557 สัมภาษณ์สด ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในเรื่องบทบาทการสนับสนุนบุคลากรในการทำงานด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  website :  http://www.gistda.or.th
  ผู้ฟัง : 82       
   2.  1 มีนาคม 2557 ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของไทยที่ไปปรากฏในเว็บไซต์ระดับโลก(APOT) 3 ภาพ โดย คุณมติพล ตั้งมติธรรม
   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เว็บไซต์ APOD (Astronomy Picture of the Day) หนึ่งในเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้เผยแพร่ภาพ “จรวด ดาวตก และช้างเผือกเหนือน่านฟ้าประเทศไทย” ผลงานของคุณมติพล ตั้งมติธรรม เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นหนึ่งในภาพถ่ายดาราศาสตร์ฝีมือคนไทย ที่ได้อวดโฉมในเว็บไซต์ระดับโลกเช่นนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม...
   website :  http://www.gistda.or.th
   ผู้ฟัง : 62       
    3.  15 กุมภาพันธ์ 2557 สัมภาษณ์สด คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ นักบินอวกาศคนแรกของไทย ซึ่งเป้นผู้หญิง 1 ใน 2 คนเท่านั้น ที่สาารถผ่านบททดสอบ ความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของไทย ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่จะได้ออกไปสัมผัสอวกาศ ปัจจุบันเธอเป็นวิศวกรดาวเทียมที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
    website :  http://www.gistda.or.th
    ผู้ฟัง : 53       
     4.  8 กุมภาพันธ์ 2557สัมภาษณ์สด ดร.อานนท์ สนิทวงค์ ณ อยุธยา การใช้แผนที่เพื่อจัดการเรื่องน้ำ น้ำเค็ม
     website :  http://www.gistda.or.th
     ผู้ฟัง : 58       

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ชุดข้าวยำกึ่งสำเร็จรูป อ่าน : 6
2. การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ อ่าน : 7
3. เทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวระบบ มทส. อ่าน : 7
4. เครื่องดื่มผักเชียงดา อ่าน : 8
5. การแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์ อ่าน : 9
6. การจัดการโรระบาดในปลาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อ่าน : 9
7. กะปิคั่วสมุนไพร อ่าน : 9
8. ชาผักเหลียง อ่าน : 9
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรเพื่อเพิ่มความขาวของขนและกำจัดกลิ่นสุนัขบางแก้ว อ่าน : 9
10. การถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าแบบดั้งเดิมสู่การพัฒนาเป็นสินค่าแฟชั่นกลุ่มเป้าหมาย อ่าน : 9
11. ข้าวเม่าแท่ง อ่าน : 9
12. เต้าเจี้ยวแม่ปราณี อ่าน : 9
13. ธนาคารปูม้าชุมชนควบคุมด้วยระบบ lot อ่าน : 10
14. การใช้จุลินทรีย์เพื่อผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์ อ่าน : 10
15. เครื่องผลิตหม่อนหยี อ่าน : 10
16. ความรู้ด้านการคิดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป อ่าน : 10
17. หมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อ่าน : 10
18. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อ่าน : 10
19. การผลิตแก๊สธรรมชาติจากมูลสัตว์และเศษอาหาร อ่าน : 10
20. กุ้งเสียบรมควัน อ่าน : 10
21. การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มไร้สารพิษ เพื่อธุรกิจชุมชนที่ยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ่าน : 10

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates