ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
สรุปจำนวนเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี
[A] มหาวิทยาลัยจำนวนเครือข่าย 23 เครือข่าย    29 แห่ง
[B] มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวนเครือข่าย 25 เครือข่าย    29 แห่ง
[C] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวนเครือข่าย 10 เครือข่าย    29 แห่ง
[D] สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนเครือข่าย 6 เครือข่าย    55 แห่ง
[E] หน่วยงานเอกชนจำนวนเครือข่าย 1 เครือข่าย    1 แห่ง
[F] หน่วยงานในสังกัด วท.จำนวนเครือข่าย 20 เครือข่าย    20 แห่ง
รวมทั้งหมดจำนวน     87   เครือข่าย       165       แห่ง
Realtime Update ข้อมูล ณ วันที่ 12/5/2022
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีแยกตามจังหวัด
ภาคเหนือ
1.กำแพงเพชร[1]2.เชียงราย[4]3.เชียงใหม่[5]4.ตาก [2]
5.นครสวรรค์[3]6.น่าน[1]7.พะเยา[1]8.พิจิตร [0]
9.พิษณุโลก[4]10.เพชรบูรณ์[4]11.แพร่[2]12.แม่ฮ่องสอน [1]
13.ลำปาง[3]14.ลำพูน[0]15.สุโขทัย[1]16.อุตรดิตถ์ [1]
17.อุทัยธานี[0]
รวมทั้งภาค : 17
ภาคกลาง
1.กรุงเทพมหานคร[31]2.กาญจนบุรี[3]3.ฉะเชิงเทรา[1]4.ชัยนาท [0]
5.นครนายก[2]6.นครปฐม[5]7.นนทบุรี[2]8.ปทุมธานี [7]
9.ประจวบคีรีขันธ์[2]10.ปราจีนบุรี[2]11.พระนครศรีอยุธยา[2]12.เพชรบุรี [3]
13.ราชบุรี[2]14.ลพบุรี[1]15.สมุทรปราการ[0]16.สมุทรสงคราม [0]
17.สมุทรสาคร[1]18.สระแก้ว[1]19.สระบุรี[1]20.สิงห์บุรี [2]
21.สุพรรณบุรี[2]22.อ่างทอง[1]
รวมทั้งภาค : 22
ภาคตะวันออก
1.จันทบุรี[3]2.ชลบุรี[3]3.ตราด[1]4.ระยอง [0]
รวมทั้งภาค : 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.กาฬสินธุ์[3]2.ขอนแก่น[5]3.ชัยภูมิ[2]4.นครพนม [2]
5.นครราชสีมา[5]6.บึงกาฬ[0]7.บุรีรัมย์[2]8.มหาสารคาม [2]
9.มุกดาหาร[2]10.ยโสธร[2]11.ร้อยเอ็ด[1]12.เลย [2]
13.ศรีสะเกษ[3]14.สกลนคร[3]15.สุรินทร์[3]16.หนองคาย [1]
17.หนองบัวลำภู[1]18.อำนาจเจริญ[1]19.อุดรธานี[2]20.อุบลราชธานี [3]
รวมทั้งภาค : 20
ภาคใต้
1.กระบี่[1]2.ชุมพร[2]3.ตรัง[2]4.นครศรีธรรมราช [4]
5.นราธิวาส[1]6.ปัตตานี[1]7.พังงา[0]8.พัทลุง [1]
9.ภูเก็ต[1]10.ยะลา[2]11.ระนอง[0]12.สงขลา [4]
13.สตูล[1]14.สุราษฎร์ธานี[2]
รวมทั้งภาค : 14
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M