ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายมหิศร ปัตนราษฎร์ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รองผู้อำนวยการนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรืองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปััตานี
ผู้จัดการนายยอด สุขแก้วครู คศ.2yod-nik@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายชาติชาย เกียรติศักดิ์โสภณครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ-
นายนูรูดดีน สะดีพนังการราชการ ครู (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)dengte@hotmail.com
-
นายยอด สุขแก้วครู คศ.2yod-nik@hotmail.com
นายประกาย พรหมจันทร์ ครู คศ.2
นายอัสรอฟ อาวังครู คศ.2
นายอามีรูดีน เจ๊ะแวครูฝึกสอน
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000   จังหวัด  ปัตตานี  
เบอร์โทรศัพท์   073-331853    เบอร์โทรสาร   073-335853
Website  http://www.technictani.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

2. การวิจัยผลิตอุปกรณ์+เครื่องจักรทางการเกษตร


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M