ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายอุดร นามเสน
ตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 7
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.โกสินทร์ พัฒนมณีรองอธิการบดี -
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี dumronglo@yahoo.co.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายสุวิทย์ อนันต์เจ้าหน้าที่คลินิกฯsu_n_k@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150   จังหวัด  ตรัง  
เบอร์โทรศัพท์   075-204051-5    เบอร์โทรสาร   075-204059
Website  http://fishtech.rmutsv.ac.th/aquatic/  
Click to http://fishtech.rmutsv.ac.th/aquatic/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. เทคโนโลยีทางด้านการประมง

2. เทคโนโลยีทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการประมง

3. เทคโนโลยีทางด้านการตลาด


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายวิทยา ก่วนสกุลผอ.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน-
รองผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ ถั่วพาณิชรอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน -
ผู้จัดการนายวิสูตย์ สีสุขครูwis_oots@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายชนะศักดิ์ จิตรโสภาครู-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ถ.ตรัง-สตูล หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120   จังหวัด  ตรัง  
เบอร์โทรศัพท์   075-288594    เบอร์โทรสาร   075-288594
Website  http://www.palian.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านช่างอุตสาหกรรม


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M