ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายพนม สุดใหม่รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล-
รองผู้อำนวยการ-
ผู้จัดการนายสุธา บัวดำหัวหน้างานโครงการพิเศษsuta1690@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสุนีย์ เขียดสังข์ครู คศ.2-
นางจุฑารัตน์ นาปาเลนครู คศ.3-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคสตูล 217 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000   จังหวัด  สตูล  
เบอร์โทรศัพท์   074-777107    เบอร์โทรสาร   074-711110
Website  http://www.sttc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วิทยากร


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M