ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายพาวิน มะโนชัย
ตำแหน่ง  ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ผอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร-
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสงรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัยteacherhin@hotmail.com
ผู้จัดการนายชัยวิชิต เพรชศิลาหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัยphetjo55@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์นักวิชาการศึกษาnoburajung@gmailmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170   จังหวัด  ชุมพร  
เบอร์โทรศัพท์   077-544068    เบอร์โทรสาร   077-544068
Website  http://www.chumphon.mju.ac.th/clinictech/  
Click to http://www.chumphon.mju.ac.th/clinictech/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
2. เทคโนโลยีการผลิตพืช (ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ)


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ผอ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ -
รองผู้อำนวยการนายปัทวี บัวทองรอง ผอ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ -
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณีครู คศ.2-
นายสนธยา เพชรรัตน์ครู sarabaan@hotmail.com
ว่าที่พันตรีสมพงษ์ สุดสวาสดิ์ครู-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 ม.4 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220    จังหวัด  ชุมพร  
เบอร์โทรศัพท์   077-505734-5    เบอร์โทรสาร   077-505734-5
Website  http://www.pcfc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M