ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ผอ.ศูนย์วิทยบริการฯagrsbc@yahoo.com
รองผู้อำนวยการนางปิยภาคย์ ภูมิภมรผู้ช่วย ผอ.ศูนย์วิทยาบริการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่piyapak54@hotmail.com
ผู้จัดการน.ส.เตือนใจ ปียังเจ้าหน้าที่วิจัยtuanjai2527@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตรjuntana987@hotmail.com
นางนันทนา ชะนะพาลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปoil41495@hotmail.com
น.ส.เกศรินทร์ รามณีนักวิจัยrammanee.k@gmail.com
นางปิยะวัฒน์ พรหมรักษานักวิจัยkbcpwp@ku.ac.th
นางวิภาวดี เพชรห้วนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีwhanret@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130   จังหวัด  กระบี่  
เบอร์โทรศัพท์   075666085-7    เบอร์โทรสาร   075666086
Website  http://www.kbc.ku.ac.th/clinictech/index1.html  
Click to http://www.kbc.ku.ac.th/clinictech/index1.html
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย


Last Update   9/8/3101
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M