ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.สุภาวดี พนัสอำพลผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาsupavadee_tech@yahoo.comm
รองผู้อำนวยการนายชาญดำรง ณ นครรองอธิการบดี วิทยาเขตวังไกลกังวลchandomrong.nan@rmutr.ac.th
ผู้จัดการผศ.เมธี ฉายอรุณคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีmathee_chai@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายสมชาย ทิพอ้ายรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-
นายดนัย วินัยรัตน์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว-
ผศ.นภาพร นาคทิมรองคณบดีบริการธุรกิจพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล-
สถานที่ติดต่อ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110   จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  
เบอร์โทรศัพท์   032-618500    เบอร์โทรสาร   032-618570
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายบรรยง วงศ์สกุลผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รองผู้อำนวยการนายนรินทร์ แก้วทองรอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางละพานnarin_kt@hotmail.com
ผู้จัดการน.ส.สุวัฒนา คชพลายุกต์ครูsuwattana_2006@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายธีรพล แจ้งสว่างครูteeraphon-lek@hotmail.co.th
นายจิรพงษ์ โลพิศครูlopit.j@hotmail.com
น.ส.ปวีณา แก้วไทรนันท์ครู-
นางอุไรวรรณ เจริญพรเจ้าหน้าที่oil.oilsar@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 101 หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230   จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  
เบอร์โทรศัพท์   032-557323    เบอร์โทรสาร   032-557102
Website  http://www.bspc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พลังงานลม


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M