ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  สุพรรณบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   9/8/3101
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายถาวร ทิพวรรณผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีtaworn_tip@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนายสุรพรชัย อินพรหมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีsuphanatc@hotmail.com
ผู้จัดการนางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้ครูkalwalina@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ ครูsuchanee_1@hotmail.com
น.ส.กาญจนา แป้นกลัด เจ้าหน้าที่kanjananud14@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 288 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180   จังหวัด  สุพรรณบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   035-595056    เบอร์โทรสาร   035-595055
Website  http://www.spcat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า
2. การเลี้ยงปลาสวยงาม
3. การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
4. การเลี้ยงสุกรในโรงเรือน
5. การเลี้ยงโคนม
6. การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
7. การผลิตสารชีวภาพ
8. การผลิตไม้ดัดขึ้นรูป


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M