ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายกอบกิจ พานอ่องผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย -
รองผู้อำนวยการนายเมธี ภุมมาพันธุ์รอง ผู้อำนวยการstcat2520@hotmail.com
ผู้จัดการนายปราสาท จุลพวก ครู คศ.2prasat_2510@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายณรงค์เดช ณ พิโรจน์
น.ส.อุดมลักษณ์ การะเกษ
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 16 หมู่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110   จังหวัด  สุโขทัย  
เบอร์โทรศัพท์   055-641076    เบอร์โทรสาร   055-641080
Website  http://www.stcat.ac.th  
Click to http://www.stcat.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ชีวภาพ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M