ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายประพัฒน์ เชื้อไทย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ประพันธ์ เชื้อไทย รองอธิการบดีprapat_ch@gmail.com
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเลผอ.กองการศึกษาตากnaidoi@yahoo.com
ผู้จัดการผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณรอง ผอ.กองการศึกษา ตาก งานวิจัยและบริการวิชาการachara2518@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.วิรัตนันท์ อัครารักษ์ เจ้าหน้าที่คลินิกฯclinic.tak@gmail.com
นางเกศสุดา อั๋งสกุลนักวิชาการศึกษาvijai_tak@hotmail.com
นางอรอุมา คำป้องผู้ปฏิบัติงานบริหารvijai_tak@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000    จังหวัด  ตาก  
เบอร์โทรศัพท์   055-298438 ต่อ 1120    เบอร์โทรสาร   055-298-440
Website  http://www.tak.rmutl.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.การแปรรูปอาหาร
2.ทำสบู่
3.ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Last Update   5/4/2560
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการดร.วัลลีย์ อาศัยผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากwanlee_asai@yahoo.com
รองผู้อำนวยการนายวุฒิไกร โฮชินรอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากesddow-nice@hotmail.com
ผู้จัดการนายสุรัตน์ สุขใจครูkikzeroa@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางวันเพ็ญ ชาญประสิทธิ์เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี wanpen4630@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 116 หมู่ 4 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120   จังหวัด  ตาก  
เบอร์โทรศัพท์   055-591426    เบอร์โทรสาร   055-591942
Website  http://www.bantak.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง
2. การผลิตน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
3. การผลิตก๊าซชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) เป็นพลังงานทดแทน
4. เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และการเก็บน้ำส้มควันไม้
5. เทคโนโลยีชีวภาพ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M