ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายสุภาพ มณีรัตน์ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร-
รองผู้อำนวยการนางรุ่งนภา เจือโร่ง-non-pim@hotmail.com
ผู้จัดการนางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ครูชำนาญการsuchanee_1@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายรณพีร์ สงขัยครูroonapee@hotmail.com
นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูลพนักงานราชการtjung777@hotmail.com
นางสุชนี ทรัพย์สมบูรณ์ครูsuchanee_1@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 104 หมู่ 7 ต.นิคมฯ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000   จังหวัด  กำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์   055-736164    เบอร์โทรสาร   055-736244
Website  http://www.kpcat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม) เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่แบบครบวงจร เทคโนโลยีการจัดสวนถาดและสวนแก้ว เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากกล้วย เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ในการผลิตกระดาษจากต้นกล้วย
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M