ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายประเทือง ภูมิภัทราคม
ตำแหน่ง  อธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.ธวัช พะยิ้มคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนายอนุสรณ์ สินสะอาดผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาpower_on@windows live.com,anu_bird@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายกฤษณะ อินทสิทธิ์เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีkisana084@hotmail.co.th
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 11 ชั้น 4 398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000   จังหวัด  นครสวรรค์  
เบอร์โทรศัพท์   056-219100 ต่อ 1138, 1139    เบอร์โทรสาร   056-882731
Website  http://portal.in.th/clinic-nsru/  
Click to http://portal.in.th/clinic-nsru/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.ด้านดิน ปุ๋ย

2.ด้านพลังงานทดแทน

3.เครื่องจักร

4.ออกแบบผลิตภัณฑ์


Last Update   5/4/2560
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายวรวัฒน์ มัคเจริญผอ.วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย-
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนายสมเจตน์ พรหมบุญตารอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายสุนทร เสี้ยวสกุลครูtome.so@hotmail.com
น.ส.พรทิพย์ เพ็ญจันทร์--
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพสัย ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180   จังหวัด  นครสวรรค์  
เบอร์โทรศัพท์   055-350606    เบอร์โทรสาร   056-350606
Website  http://www.bice.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

2. การดูแลมะลิ

 


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายประสาร พันธ์ลิมา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายประสาร พันธ์ลิมาผู้อำนวยการ-
รองผู้อำนวยการนายธีรชัย คุ้มเขตรองผู้อำนวยการthirachai.kk@gmail.com
ผู้จัดการนายแทน โมรารายครูชำนาญการพิเศษtan2515_nice@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายประสาร พันธ์ลิมาผู้อำนวยการ-
นายธีรชัย คุ้มเขตรองผู้อำนวยการthirachai.kk@gmail.com
นายแทน โมรารายครูชำนาญการพิเศษtan2515_nice@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  155 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000   จังหวัด  นครสวรรค์  
เบอร์โทรศัพท์   056255347    เบอร์โทรสาร   056255395
Website  http://www.nice.ac.th  
Click to http://www.nice.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พลังงานทดแทน การดูแลดิน


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M