ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายศรียนต์ สาริกานนท์ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงsriyon_sa@yahoo.co.th
รองผู้อำนวยการนายทรงวุฒิ อุดวงศ์รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงsongwoot@ctc.ac.th
ผู้จัดการนายเจษฎาวุฒิ อักษรเจริญครูพิเศษสอนMetrakran@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 111 หมู่ 7 บ้านหนองผักหนาม ถ.แม่สะเรียง-แม่สอด ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110   จังหวัด  แม่ฮ่องสอน  
เบอร์โทรศัพท์   053681576 หรือ 0899567077    เบอร์โทรสาร   053681576
Website  http://www.msr.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   5/4/2560
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M