ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  ศ. พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ตำแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา -
รองผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม-
ผู้จัดการผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พลรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีsantiwatp@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.กานต์พิชา ปัญญาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปkanpitcha.p@gmail.com
นายสมปอง ใจประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปsompong_09@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   จังหวัด  พะเยา  
เบอร์โทรศัพท์   054-466666 ต่อ 1047    เบอร์โทรสาร   0 5446 6690
Website  http://www.clinictechnology.up.ac.th/  
Click to http://www.clinictechnology.up.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.ด้านการเกษตร
2.ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

Last Update   4/4/2560
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M