ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม   นายประพัฒน์ เชื้อไทย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี komsanamn@hotmail.com
รองผู้อำนวยการผศ.แสงแก้ว คำกวนหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์saengkaew53@gmail.com
ผู้จัดการผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ อาจารย์maliwankit@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผศ.กาญจนา รุจิพจน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยk_rujiphot@hotmail.com
นางปิยะนุช รสเครือ อาจารย์piyanuch_ros@hotmail.com
น.ส.นันทนา เตชนันท์ เจ้าหน้าที่คลินิกฯjim290525@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000   จังหวัด  น่าน  
เบอร์โทรศัพท์   054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672    เบอร์โทรสาร   054-771398
Website  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm  
Click to http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การเกษตร แปรรูปอาหาร ก๊าซชีวภาพ เตาประหยัดพลังงาน


Last Update   5/4/2560
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M