ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายพาวิน มะโนชัย
ตำแหน่ง  ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ sukree@phrae.mju.ac.th
รองผู้อำนวยการผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐรองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติpratheung@phrae.mju.ac.th, mjucm501@hotmail.com
ผู้จัดการผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาสผู้ช่วยศาสตราจารย์k.phongkaranyaphat@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนินผู้ช่วยศาสตราจารย์tawanphrae@hotmail.com
ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์อาจารย์anuwat@phrae.mju.ac.th
นายกิติพงษ์ วุฒิญาณนักวิชาการเกษตรwuthiyan@phrae.mju.ac.th
นายกล้าณรงค์ ข่วงบุญเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเทคโนโลยีklanarong.khuangboon@hotmail.com, clinic@phrae.mju.ac.th
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140   จังหวัด  แพร่  
เบอร์โทรศัพท์   054-648-593     เบอร์โทรสาร   054-648596
Website  http://www.phrae.mju.ac.th/system/clinic_technology/  
Click to http://www.phrae.mju.ac.th/system/clinic_technology/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ข้าวกล้องงอกไร้มอด

2.เทคโนโลยีการเกษตร มะนาววงบ่อ ไม้เศรษฐกิจ ปลูปข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์

3.เทคโนโลยีทางปศุสัตว์ การผสมเทียมสุกร โคเนื้อ โคนม

4.เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ แก๊สชีวภาพ และเตาชีวมวล


Last Update   4/4/2560
วิทยลัยเทคนิคแพร่
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายเจตน์ ตีระวณิชย์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพร่
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  อาคารอำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 5 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000   จังหวัด  แพร่  
เบอร์โทรศัพท์   0-5451-1142 ต่อ 102    เบอร์โทรสาร   0-5451-1811
Website  http://WWW.TECHNICPH RAE.ACTH  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   11/3/3637
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M