ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นางสุภาวิณี สัตยาภรณ์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสงผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีchanphen-ch@outlook.co.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณีรอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีu4508191@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายวัชระ มูลจันทร์นักวิชาการคลินิคเทคโนโลยีclinictechuru@gmail.com
ดร.พจนีย์ แสงมณี อาจารย์u4508191@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000   จังหวัด  อุตรดิตถ์  
เบอร์โทรศัพท์   055-411096 ต่อ 1788    เบอร์โทรสาร   055-411096 ต่อ 1787
Website  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php  
Click to http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.การอบรมเชิงปฏิบติการเรื่องสารกรองสนิมเหล็กในนำและผลิตเครื่องกรองน้ำการอุปโภคและบริโภค
2.กาฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และจัดทำภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์
3.การจัดงานเอกสารในสำนักงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4.การประมาณราคาก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
5.การสำรวจและเขียนแผนที่คอมพิวเตอร์
6.สร้างสภาพแวดล้อม 3 มิติในภาพยนต์คอมพิวเตอร์
7.การใช้โปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อกำหนดมาตราฐานการเขียนแบบคอมเตอร์ 2 มิติ ในงานสถาปัตยกรรม
8.การฝึกอบรมสร้างสถาปัตยกรรม 3 มิติ เสมือนจริง
9.การใช้งาน GPS สร้างแผนที่คอมพิวเตอร์
10.กเครื่องจรวจซ่อมคอมพิวเตอร์
11.เครื่องกวนผลไม้
12.เครื่องคัดแยกเศษอาหาร
13.เครื่องผลิตไม้ตะเกียบและไม้เสียบลูกช้น
14.จักรยานสีข้าว
15.การย้อมสีธรรมชาติ

Last Update   5/4/2560
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M