ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  ลำปาง  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
Click to -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   23/4/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายประพัฒน์ เชื้อไทย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายสุเทพ ทองมาผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง-
รองผู้อำนวยการผศ.จรูญ สินทวีวรกุลผอ.กองการศึกษา ลำปาง -
ผู้จัดการผศ.พงศกร สุรินทร์รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายบริการและวิชาการ-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตาเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีpotitakunyarat@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000    จังหวัด  ลำปาง  
เบอร์โทรศัพท์   054-342547-8 ต่อ 112    เบอร์โทรสาร   054-342549
Website  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech  
Click to http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.ด้านการแปรรูปอาหาร

2.ด้านการเกษตร

3.ด้านการแปรรูปสมุนไพร


Last Update   5/4/2560
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายประพัฒน์ เชื้อไทย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร sriwanmal@yahoo.com
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาmaewang9@hotmail.com
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาmaewang9@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวสุนิสา เมาเทือกเจ้าหน้าที่คลินิกฯtaksunisa2536@gmail.com
ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการหัวหน้างานวิทยาศาสตร์การอาหาร patr99@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000   จังหวัด  ลำปาง  
เบอร์โทรศัพท์   089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225    เบอร์โทรสาร   054-342550
Website  http://www.lartc.rmutl.ac.th  
Click to http://www.lartc.rmutl.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.ด้านการเกษตร

2.อุตสาหกรรมการเกษตร


Last Update   2/11/2561
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M