ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการดร.พูนสุข จันทศิลป์คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์powergen234@yahoo.co.th
รองผู้อำนวยการนายยุทธพันธ์ คำวันที่ปรึกษาคณบดีjmetall@hotmail.com
ผู้จัดการนายก้องเกียรติ สุขเกษมที่ปรึกษาคณบดีkongkeit_s@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายกอบศักดิ์ วงศ์วิลาศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปw_kobsak@yahoo.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120   จังหวัด  ร้อยเอ็ด  
เบอร์โทรศัพท์   043-556001-8    เบอร์โทรสาร   043-556009
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M