ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายสุนทร เดชชัย
ตำแหน่ง  ผอ.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไลอธิการบดีprayooks@hotmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐังผอ.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางวัชญา อ่อนนางใยนักวิชาการศึกษาwatch.msu@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   จังหวัด  มหาสารคาม  
เบอร์โทรศัพท์   043-754416     เบอร์โทรสาร   043 –754416
Website  http://www.research.msu.ac.th/Clinic/  
Click to http://www.research.msu.ac.th/Clinic/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมหม่อนและไหม
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร. ณัฏฐชัย จันทชุม
ตำแหน่ง  ผอ.สำนักบริการวิชาการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดชผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการasc.rmu@gmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ ดาแก้วรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการSarawut.da@rmu.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.รุจิราภรณ์ สินโสภาเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีaiwaiw98389@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   จังหวัด  มหาสารคาม  
เบอร์โทรศัพท์   043-722118 ต่อ 6555    เบอร์โทรสาร   043-721445
Website  http://clinictech.rmu.ac.th/  
Click to http://clinictech.rmu.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า การทำเสื่อกกปลอดเชื้อรา การผลิตอิฐมอญซีเมนต์ การผลิตเครื่องปรุงรสสมุนไพรพื้นบ้าน การแปรรูปกระดาษรีไซเคิล
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M