ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นางรัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีcinyai@hotmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีlekkykate@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายสมิง ศรีกานักวิชาการคลินิกเทคโนโลยีming_seeka@live.com
นายสังสรรค์ หล้าพันธ์ รองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีsunksunlapunt@gmail.com
นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูลรองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีsox_wisut@hotmail.co.th
สถานที่ติดต่อ  อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000   จังหวัด  เลย  
เบอร์โทรศัพท์   042-814676    เบอร์โทรสาร   042-835238
Website  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/  
Click to http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปุ๋ยชีวภาพ


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายเจริญ ศิริวงศ์ผอ.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย-
รองผู้อำนวยการนายมณู ดีตรุษรอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย-
ผู้จัดการน.ส.สายสุณี ศรีวิเชียรหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.สายสุณี ศรีวิเชียรหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์-
น.ส.ดวงสมร สุปัญญาครูผู้ช่วย-
นางทัศนีย์ กิติพงศ์พิทยาครูชำนาญการพิเศษ-
นายพิเชษฐ์ แดงแสงทองครูผู้ช่วย-
นางพัชรี อุ่นแก้วหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป-
นายฉัตรชัย โกสุมครูผู้ช่วย-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 231 ม.1 ต.โคกงาม อ.อ่านซ้าย จ.เลย 42120   จังหวัด  เลย  
เบอร์โทรศัพท์   042-078123    เบอร์โทรสาร   042-078124
Website  http://www.clinictechdansai.org/index.php  
Click to http://www.clinictechdansai.org/index.php
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M