ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  ชัยภูมิ  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   11/11/3645 20:12:36
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายวิมล วีระโจงผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ-
รองผู้อำนวยการนายวุฒินันท์ จันทร์ทองรอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-
ผู้จัดการนายเกษม ทั่งทองครู คศ.2agchai7@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายลือชัย ปริปุณนังครู คศ.3-
นายสุรชัย สัมพันธ์พานิชครู คศ.2-
นายสมยงค์ จันทร์งามครู คศ.2channgam04@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000   จังหวัด  ชัยภูมิ  
เบอร์โทรศัพท์   044-811160    เบอร์โทรสาร   044-811583
Website  http://www.ccat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราพิรุณทิพย์


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M