ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายสุริยะ หินเธาว์ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาsuriya_3351@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์รอง ผอ.poolsak_srivarom@hotmail.com
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์รอง ผอ.poolsak_srivarom@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เลขที่ 285 หมู่ 1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120    จังหวัด  ยโสธร  
เบอร์โทรศัพท์   045-781804    เบอร์โทรสาร   045-781804
Website  http://www.licec.ac.th  
Click to http://www.licec.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายพิศ หมอยาดีผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรpit2912@gmail.com
รองผู้อำนวยการนายสุทธิพงศ์ ปัคมารอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือpong20052518@gmail.com
ผู้จัดการนางป้อมเพชร พันธุ์พิพัฒน์ครูp.punpipat@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางป้อมเพชร พันธิ์พิพัฒน์ครูkasetyaso2520@hotmail.com
นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์ครูnarawanlove2533@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาวิทยาศาสตร์) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130   จังหวัด  ยโสธร  
เบอร์โทรศัพท์   045-738016    เบอร์โทรสาร   045-738017
Website  http://www.kasetyaso.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M