ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รองผู้อำนวยการนางพิณทิพย์ กมลทิพย์ รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ -
ผู้จัดการนายวิทยากล เวชกามาครู คศ.1-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายสายันต์ กุลรัตน์รองผู้อำนวยการsayan2205@yahoo.com
นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิรองผู้อำนวยการ0616169449
นายชัยวัตร ชาติมนตรีครูจ้างสอน
นางสาวมนัสนันท์ เพียงตาเจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกฯmmanatsanan46@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 358 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   จังหวัด  ศรีสะเกษ  
เบอร์โทรศัพท์   045-611991    เบอร์โทรสาร   045-613998
Website  http://www.sicc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. เครื่องจักรกล

2. บัญชี


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีษะเกษ
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายเกรียงศักดิ์ ศิลป์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  คลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์บริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 90 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ผู้ประสานงาน (เพิ่มเติม)นายคำรณ เดชมา นายวราวุฒิ ไกยราช    จังหวัด  ศรีสะเกษ  
เบอร์โทรศัพท์   0-4561-3438,0-4561-2934    เบอร์โทรสาร   0-4561-3438
Website  www.SSKcat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
--
Last Update   19/7/4179
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษaksornsin02@gmail.com
รองผู้อำนวยการนายอุดม วัชรพงศ์วณิชรองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อยครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญwilailuk_ka@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   จังหวัด  ศรีสะเกษ  
เบอร์โทรศัพท์   045-612886    เบอร์โทรสาร   045-612698
Website  http://www.sisat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M