ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายบุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.มาลิณี จุโฑปะมาอธิการบดี-
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้จัดการอาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปาอาจารย์boompeak@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สุนทร ลีประโคนเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
-
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000   จังหวัด  บุรีรัมย์  
เบอร์โทรศัพท์   044-611221 ต่อ 130, 135    เบอร์โทรสาร   044-612858
Website  http://www.science.buriram-zone.net/index/index.php?menu=clinic_index  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การจัดการพลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานชีวมวล)
2. สิ่งทอ ผ้าไหม (การผลิต การแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพ)
3. การตรวจวิเคราะห์น้ำ (น้ำดื่ม น้ำทิ้ง ระบบกรองน้ำ)


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร โดนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260   จังหวัด  บุรีรัมย์  
เบอร์โทรศัพท์   044-606-202    เบอร์โทรสาร   044-606-202
Website  http://www.bcat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เวลา 8.30 - 16.30 น.
Last Update   9/7/4722
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M