ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก-
รองผู้อำนวยการนายประทีป ระงับทุกข์ครูเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนรอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -
ผู้จัดการนายนภพล รัตนสุนทรครูnayok_c@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวรัชนู ประเสริฐศิลเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีnayok_c@hotmail.com
น.ส.ประนอม กรองสีครูจ้างสอนnayok_c@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000   จังหวัด  นครนายก  
เบอร์โทรศัพท์   037-315668, 087-7488331    เบอร์โทรสาร   037-311025
Website  http://portal.in.th/clinicnayok/  
Click to http://portal.in.th/clinicnayok/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. ตู้ฟักไข่ทำจากตู้เย็นเก่า
2. การซ่อมบำรุงแผงโซล่าเซลล์
3. การผลิตไบโอดีเซล
4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง
5. การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากหมูหลุม (น้ำหมักหมูหลุม)


Last Update   8/9/2558
สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานเอกชน
ชื่อผู้ลงนาม  นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร
ตำแหน่ง  ผอ.สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนางกมลทิพ พยัฆวิเชียรผอ.สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี-
รองผู้อำนวยการรศ.ดร.กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์ที่ปรึกษาอาวุโส-
ผู้จัดการรศ.ดร.กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์ที่ปรึกษาอาวุโส-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางรุ่งฤดี ตรีอรุณสมุหบัญชี-
สถานที่ติดต่อ  สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี 143 หมู่ 12 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000   จังหวัด  นครนายก  
เบอร์โทรศัพท์   0-2643-0696    เบอร์โทรสาร   0-2643-0959
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการบริหารการจัดการและการตลาด

2. การฝึกอาชีพ หมวดอาหาร หัตถกรรมและสิ่งทอ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M