ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุลผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีartswork56@gmail.com
รองผู้อำนวยการนางสาวสุภาภรณ์ ปาลโฉมรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ palchome@hotmail.com
ผู้จัดการนายหาญประชา พรหมมาหัวหน้างานความร่วมมือhanpracha@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางบงกช วิจบหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์kroobongkosh@gmail.com
นายสุพรรณพงษ์ คู่เจริญถาวรครูพิเศษสอนsuphanphong@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   จังหวัด  ปราจีนบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   037-212220    เบอร์โทรสาร   037-212220 ต่อ 40
Website  http://www.ppcollege.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คอมพิวเตอร์


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายบุญลือ ทองเกตุแก้วผอ.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีclinictechnology.tnpc@gmail.com
รองผู้อำนวยการนายสมศักดิ์ เพชรพรหม-
ผู้จัดการนายทัชพงษ์ จันทร์ลีหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.ศิริมา ครองระวะเจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์-
นายอุกฤษฏ์ บุญส่ง-aukkit1989@gmail.com
น.ส.บงกช พิทักษ์ศิลป์ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เลขที่ 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000    จังหวัด  ปราจีนบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   037-211068 ต่อ 553    เบอร์โทรสาร   037-211068 ต่อ 200
Website  http://www.technicprachin.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

-


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M