ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายเอนก เทพสุภรณ์กุล
ตำแหน่ง  อธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร. อุทัย ศิริภักดิ์อธิการบดี -
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีdaungpornporn@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.อุษณี สำราญเจ้าหน้าที่auju.au@gmail.com
น.ส.แสงเทียน นามนิตย์เจ้าหน้าที่namnits@hotmail.com
นายสมพงศ์ ฆ้องหลวงเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์khongluang@gmail.com
น.ส.สุกัญญา บัวผันเจ้าหน้าที่jamajae@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์   038-515828, 038-535427    เบอร์โทรสาร   038-515828
Website  http://www.science.rru.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  ประเภทอาหาร  สมุนไพร  เครื่องดื่ม  ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ แบบครบวงจร

2. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

3. ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  การแปรรูปอาหาร  การวิเคราะห์ทางเคมีโภชนาการ  การเกษตร ฯลฯ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M