ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายสมศักดิ์ พันธุวัฒนา
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายวศิน ยุวนะเตมีย์รองอธิการบดี ม.บุรพา จันทบุรี-
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการน.ส.ชุติมันต์ จันทร์เมืองผอ.โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ chutimunta@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ว่าที่เรือตรีนภดล ไทยประยูร ร.นผู้ประสานงานคลินิกฯnop8989@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170   จังหวัด  จันทบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   039-310000 ต่อ 1100    เบอร์โทรสาร   039-310128
Website  http://www.chanthaburi.buu.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. อัญมณี(การออกแบบอัญมณี,การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี ฯลฯ)
3. การปลูก การบำรุง การปรับปรุง พืชสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ

Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายบัญญัติ สุขศรีงาม
ตำแหน่ง  อธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์รองอธิการบดี -
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรduanrung@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายคฑาวุธ สว่างดีผู้ประสานงานkatawut.s@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ห้อง 201 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   จังหวัด  จันทบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   039-319-111 ต่อ 2222    เบอร์โทรสาร   039-471073
Website  http://www.ctech.rbru.ac.th/  
Click to http://www.ctech.rbru.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.การแปรรูปผลไม้ เช่น สละ มังคุด
2.การแปรรูปหอยนางรม
3.การทำน้ำพริก
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
ตำแหน่ง  รักษาการ ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายชัยวัฒน์ มครเพศรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการcmakhonpas@gmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนายดุสิต ศรีวิไลหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง tor2008@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.กานดา ทองนพคุณเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี9796kandada@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   จังหวัด  จันทบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   039-307260-4 ต่อ 182    เบอร์โทรสาร   039-307274
Website  http://www.clinic-tech.com/  
Click to http://www.clinic-tech.com/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านพืช สมุนไพร ขนมอบ น้ำผลไม้ การแปรรูปผลไม้ ฯลฯ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M