ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายรังสรรค์ แสงนาครองผอ.ฝ่ายวิชาการrungsun_angthong@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนายชูศักดิ์ เปาอินทร์รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาp_choosak@hotmail.com
ผู้จัดการนางพรวดี ชนะชัยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายปรีชา มดแสงหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด-
นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ถ.เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   จังหวัด  อ่างทอง  
เบอร์โทรศัพท์   035-632123    เบอร์โทรสาร   035-622363
Website  http://www.viset.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M