เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องฉาบปูนในแนวตั้ง/ดิ่ง  อ่าน :   1,527 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด   อีเมล์ :   doiwavee@g
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (173 votes cast)

คำอธิบาย :
บริษัทคอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซสก็ได้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่องฉาบปูนในแนวตั้ง เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิผลในการฉาบผนังต่างๆให้รวดเร็ว, มีคุณภาพ, สะอาดและปลอดภัยในการทำงาน มีความสามารถฉาบปูนได้ชั่วโมงละไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร ต่อชั่วโมง ใช้งานได้ง่าย สามารถลดแรงงานคนที่ค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates