เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    INNO-VEIN เครื่องพิสูจน์บุคคลด้วยเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ  อ่าน :   1,196 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท อินโนเวชั่น ไอที จำกัด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (90 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ที่นำมาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วจึงได้เห็นข้อดีของเทคโนโลยีสแกนเส้นเลือดดำบนฝ่ามือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการยืนยันตัวบุคคลพัฒนาเพิ่มเติมส่วนของ Hardware ให้สามารถทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสทำให้ปลอดภัยในการติดต่อของเชื้อโรคได้ 100%

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates