เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตไบโอเอทานอลจากมันสำปะหลัง  อ่าน :   2,284 
ชื่อเจ้าของ :  รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย   อีเมล์ :   chal_ru@kk
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :

นำไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องได้สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นมันสำปะหลังได้ ซึ่งลำต้นมันสำปะหลังนั้นเป็นวัสดุเหลือทิ้ง/เหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีต้นทุนต่ำและมีเหลือทิ้งอยู่จำนวนมากมาย งานวิจัยนี้จะแตกต่างจากผลงานวิจัยอื่นๆ ตรงที่ไม่ได้นำแป้งมันสำปะหลัง หรือมันเส้น ไปผลิตเป็นเอทานอล จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลำต้นมันสำปะหลัง กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการเกิดสารมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลดการเกิดแก๊สเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอีกด้วย และที่สำคัญก็คือ สามารถผลิตไบโอเอทานอลไปประมาณ ร้อยละ 8-12 กรัม เมื่อใช้ลำต้นมันสำปะหลังหนัก 100 กรัม ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ดูเหมือนจะได้ปริมาณน้อย แต่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนและช่วยเพิ่มปริมาณเอทานอลได้ในอนาคต หากพลังงานทางด้านนี้เกิดการขาดแคลนขึ้น โดยงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาต่อยอดขยายงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ


เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates