เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล  อ่าน :   1,205 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   อีเมล์ :   kanokwans@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นของแข็งสีขาวและพื้นผิวมีสมบัติเป็นเบส ซึ่งเหมาะสมต่อการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซลได้เป้นอย่างดี รวมทั้ง ทำมาจากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1.การน้ำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลใหม่ได้ 2. ทำให้ไม่เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 3. กลีเซอรอลที่ได้มีความบริสุทธิ์มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ 4. ลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบเปลือกไข่เหลือทิ้งจำนวน 800 บาท/ตัน รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยนำไปใช้ในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาได้


เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates