เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถ้วยดินเผารองรับน้ำยาง  อ่าน :   1,166 
ชื่อเจ้าของ :  วรรณา ต.แสงจันทร์   อีเมล์ :   wanna@dss.
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
ยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการปลุกต้นยางเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ ภาชนะรองรับน้ำยางจึงเป็นที่ต้องการของตลาด ภาชนะรองรับน้ำยางที่ทำจากพลาสติก มีข้อเสีย คือน้ำยางติดภาชนะไม่สามารถปาดน้ำยางออกได้หมด ไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ใช้ภาชนะรองรับน้ำยางที่ทำจากเซรามิก ซึ่งมีเนื้อขาวและดินแดง เนื้อขาวมีราคาแพง ส่วนเนื้อแดงมีราคาถูก มักเรียกกันว่าถ้วยดินเผา แต่สาวนใหญ่มีลักษณะถ้วยหนา หนัก และผิวเคลือบไม่มัน ไม่แข็งแรง กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้พัฒนาถ้วยดินเผาเพื่อรองรับน้ำยางให้มีผิวเคลือบมันวาว มีน้ำหนักเหมาะสม และมีความแข้งแรง เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนโดยเน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ถ้วยดินเผาที่ได้จากการพัฒนานำไปให้ชาวสวนยางทดลองใช้ ผลเป็นที่พอใจของชาวสวนยาง และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สำหรับผลิตในเชิงพาณิชย์

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates