เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เซรามิกพรุนเพื่อเก็บความชื้นและเป็นตัวกลางสำหรับปุ๋ยละลายช้าประเภทไนโตรเจน  อ่าน :   1,249 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา, ดร.ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ   อีเมล์ :   lada@dss.g
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (152 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นการพัฒนาเซรามิกพรุนชนิดเม็ดเพื่อใช้เก็บความชื้นใต้ผิวดินจากดินตะกอนหรือ sludge ที่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 100 ตันต่อเดือน แทนการฝังกลบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนลดการทิ้งของเสีย โดยการนำของเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่นำมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเซรามิกเนื้อพรุน เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่สามารถ สังเคราะห์ให้มีความพรุนตัวสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำและควบคุมการปลดปล่อยน้ำโดยขนาดและปริมาณของรูพรุนมีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศ ความเป็นกรด-ด่าง ในขณะเดียวกันวัสดุเซรามิกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีความเสถียรและเป็นกลาง สามารถย่อยสลายกลับเป็นดินได้เองภายในเวลา 5-6 ปี นอกจากนั้นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน สามารถทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ ราคาขายโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-80 บาท

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates