เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องแยกน้ำมันดินสำหรับการผลิตน้ำส้มควันไม้  อ่าน :   1,341 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร    อีเมล์ :   juntima.c@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (144 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
เป็นเครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้ที่สามารถแยกน้ำมันดินออกจากควันไม้ก่อนการควบแน่นของควันไม้ ประกอบกับการมีระบบควบแน่นของควันไม้อย่างประสิทธิภาพและประหยัดทำให้ได้น้ำส้มควันไม้ที่มีน้ำมันดินปนเปื้อนอยู่น้อย (<0.5%) สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องวางทิ้งไว้ 45-90 วัน ได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพสูง คือ มีค่า pH 2.6-3.0 ได้น้ำส้มควันไม้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 3-7 เท่าของกระบวนการทั่วไปของชุมชน คือ ผลิตน้ำส้มควันไม้ได้ 20-25 ลิตร/เตาเผาขนาด 200 ลิตร

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates