เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง เพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น  อ่าน :   1,942 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์    อีเมล์ :   naret_i@ya
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :

เครื่องเทอร์โมฟอร์มิ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะเด่นคือเป็นแบบสองชุดขึ้นรูป โดยใช้ระบบสูญญากาศและระบบให้ความร้อนเดียวกัน สามารถผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นได้ทั้งชนิดรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงกลมได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แม่พิมพ์ของชุดขึ้นรูปทั้งสองได้ออกแบบให้สามารถกำหนดรูปแบบของแผ่นพลาสติกรองกันกระแทกที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของข้าวแต๋น รวมทั้งยังสามารถกำหนดตราสัญญาลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเองลงบนแผ่นพลาสติกรองกันกระแทกได้อีกด้วย


เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates