เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  อ่าน :   1,080 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/(สทอภ.)   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
120 ม.3 อาคาร B ชั้น 6 และชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 0-2141-4400, 0-2141-4664
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :
- ทำให้ทราบการไหลเวียนของกระแสน้ำและพฤติกรรมของคลื่นในอ่าวไทย
- เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแพร่กระจายของตะกอนและมลพิษจากแผ่นดินที่ลงสู่ทะเล การเคลื่อนที่ของคลื่น และการกัดเซาะชายฝั่ง
- ช่วยในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ เพราะทำให้ทราบทิศทางของมวลน้ำจืดที่ไหลผ่านปากแม่น้ำลงสู่ทะเล ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณใดบ้าง
- ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยเพิ่มความถูกต้องของผลจากแบบจำลองต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและแจ้งเตือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางทะเล เช่น การพัฒนาระบบเตือนภัยจากคลื่นสูง หรือ คลื่นซัดฝั่ง (Storm Surge)
- เป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เช่น เรือแตก เรือล่มในทะเล และจากการสัญจรทางทะเล การแก้ไขบรรเทาอุบัติภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลต่างๆ โดยช่วยให้ข้อมูลสภาวะทางทะเล สำหรับการวางแผนและการปฏิบัติการทางทะเลต่างๆ เป็นต้น
- สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ด้านความปลอดภัยทางทะเล
- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อช่วยในการเตือนภัยและพยากรณ์ทิศทางพายุและคลื่นลมแรง
- เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประยุกต์ร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ข้อมูลแสดงอุณหภูมิน้ำทะเลและปริมาณคลอโรฟิลด์จากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประโยชน์ในการจับสัตว์น้ำของชาวประมง เพราะทำให้ทราบถึงตำแหน่งที่คาดว่าจะมีสัตว์น้ำชุกชุมและแหล่งอาหารบริเวณผิวน้ำของสัตว์น้ำ
- ทำให้ทราบการไหลเวียนของกระแสผิวน้ำทะเลและพฤติกรรมของคลื่นที่มีผลต่อการป้องกันอนุรักษ์สัตว์น้ำทางทะเล หรือ เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตบริเวณผิวน้ำ และมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมง

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates