เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หมู่บ้านโสมตังกุย  อ่าน :   2,495 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี   อีเมล์ :   natthawu@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  053-873863
เว็ปไซต์  http://www.clinictec.mju.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :

• การแปรรูปโสมตังกุยในโครงการนั้นมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีอยู่ 3 ชิ้นดังนี้
1.โสมตังกุยอบแห้ง ได้นำเอาโสมตังกุยสดมาตัดส่วนรากนำมาอบแห้งโดยการตากแดดซึ่งระยะเวลาในการตากนานจึงได้นำเอาเทคโนโลยีด้านพลังงานคือ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นำไปทดสอบในการอบโสมตังกุยโดยนำส่วนรากโสมมาทำการทดสอบในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผลปรากฎว่าได้ผลเป็นที่หน้าพอใจคือสามารถลดระยะเวลาในการตากลงจากเดิม 3 -4 วันเหลือเพียง 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ทางศูนย์วิจัยพลังงานจึงได้มอบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้นำไปใช้ในโครงการเพื่อให้ได้โสมแห้งสำหรับนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โสมอบแห้งเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป
2.ชาโสมตังกุย เป็นการนำเอาส่วนใบของโสมตังกุยที่คัดแยกให้ได้ใบที่มีคุณภาพนำมาคั่วในหม้อดินจนแห้งซึ่งในการคั่วเพื่อให้ได้ความหอมจึงเป็นชาโสมตังกุยได้คุณภาพและนำไปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม
3.โสมตังกุยดองน้ำผึ่ง โดยได้นำเอารากโสมจากการอบแห้งแล้วนั้นมาทำการดองในน้ำผึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของโครงการเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
 


เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates