เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ข้าวเกรียบฟักทอง  อ่าน :   2,517 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.จริยา สุขจันทรา   อีเมล์ :   jariya1112
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (162 votes cast)

คำอธิบาย :

ข้าวเกรียบฟักทองก็เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบที่มีจุดเด่น คือ สีสันของผลิตภัณฑ์ชวนรับประทาน มีกลิ่นรสที่ดี ปราศจากกลิ่นคาว มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากฟักทองที่ใช้เป็นส่วนผสม ทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน และเมื่อได้พัฒนาโดยการเติมสมุนไพรให้เกิดความหลากหลายก็ยิ่งจะเป็นการสร้างจุดเด่นที่ทำให้เกิดความแตกต่างจากรสชาติเดิม ดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมสมุนไพร สู่การผลิตในกลุ่มแม่บ้านน้ำเย็น จังหวัดยะลา จึงเป็นแนวทางในการเพิ่มโอกาสในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates