เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยวิธีสกัดเย็น  อ่าน :   1,504 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์   อีเมล์ :   t_uttayara
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (183 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยวิธีสกัดเย็น และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการอบรมมาตั้งแต่ปี 2552 มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดไปหลายรุ่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการถ่ายทอดให้แก่กลุ่มสตรีที่ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 2ปีๆละ 1 รุ่น ถ่ายทอดให้แก่ชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา 1 รุ่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อย จังหวัดปัตตานี 3 รุ่น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 1รุ่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่า ตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดปัตตานี 1 รุ่น และการอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 1 รุ่น โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตามประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการอบรมและนำไปประกอบอาชีพ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการถ่ายทอด ได้แก่ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันมะพร้าวกลิ่นหอมดอกไม้ ครีมขัดผิว ช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพ สบู่ก้อนจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ สบู่เหลว โลชั่น ลิปกลอส น้ำมันนวดตัวแต่งกลิ่นสมุนไพร และครีมหอมบำรุงผิวกาย และในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2555 มีการนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมกับการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจอีก 1 รุ่น คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคบนแนวคิดพึ่งพาวัตถุดิบจากธรรมชาติให้มากที่สุด มีความปลอดภัยในการนำไปใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates