เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ได้มาตรฐาน  อ่าน :   1,466 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวมยุรา เหมสารา    อีเมล์ :   mayura@bun
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (154 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
เทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ได้มาตรฐาน
กลุ่มแม่บ้าน บ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จ.สงขลา ต้องการทำขนมหลากหลายชนิดที่เก็บไว้ได้นานไม่ใส่สารกันบูด กันรา เพราะขนมบางอย่าง เช่น ขนมปัง เค้ก ขนมอบ บางชนิดที่มีจำหน่ายในร้านค้าของชุมชนในหมู่บ้านที่วางขาย 10-15 วัน ไม่มีเชื้อราที่ขนม หรือขนมไม่บูด ไม่เสีย ซึ่งไม่แน่ใจในกระบวนการผลิตว่าจะมีสารกันบูด กันราหรือไม่ อาจเป็นต้นเหตุอีกประการหนึ่งของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงมีแนวคิดที่ต้องการให้คนในหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียงได้รับประทานอาหารหรือขนม ที่ปลอดจากสารพิษ เป็นขนมที่ทำใหม่ สด ประกอบกับสมาชิกในกลุ่มมีเตาอบ จึงรวมกลุ่มจัดกิจกรรมการทำขนมอบ เบเกอรี่ เช่น ขนมคุกกี้เนย คุกกี้งาดำ คุกกี้สมุนไพร เปียะไส้ฟัก-ไส้ถั่ว ขนมเปียะทานตะวัน ขนมเค้กกล้วยหอม เค้กผลไม้รวม บราวนี่เค้ก เค้กเนย เค้กใบเตย เค้กคัสตาร์ด
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดวิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้กลุ่มแม่บ้าน บ้านใหม่ผาสุข สามารถทำขนมอบต่าง ๆ ที่ได้คุณภาพ และมีมาตรฐานในการผลิต และช่วยให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าทั้งภายในและภายนอกชุมชน มั่นใจในความปลอดภัย ขายได้มากขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้นเพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates