เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    อาหารแปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  อ่าน :   2,249 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ   อีเมล์ :   jpintip@bu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (79 votes cast)

คำอธิบาย :

อาหารแปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดวิธีการแปรรูปเห็ดเป็นอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 13 ฟาร์ม และตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น จังหวัดปัตตานี เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเห็ดล้นตลาด ทำให้จำหน่ายไม่ทันและเห็ดเน่าเสีย ดังนั้นการฝึกอบรมแปรรูปอาหารจากเห็ด จะช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาเห็ดล้นตลาดได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปอาหารจากเห็ดเพื่อเก็บไว้บริโภคเอง รวมถึงการจำหน่ายเป็นอาชีพ ซึ่งอาชีพจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเห็ดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถต่อยอดจากอาชีพการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates