เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง  อ่าน :   1,768 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ   อีเมล์ :   jpintip@bu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (166 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

การผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้เกษตรกรจากฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 13 ฟาร์ม และตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น จังหวัดปัตตานี สามารถผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่างที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้เอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่างและค่าขนส่ง สามารถควบคุมคุณภาพหัวเชื้อได้เอง ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates