เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปน้ำพริก ในจังหวัดมหาสารคาม  อ่าน :   2,612 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาววสาวี พิชัย   อีเมล์ :   wa_sawee@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-722118 ต่อ 6555
เว็ปไซต์  http://clinictech.rmu.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (160 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปน้ำพริก ในจังหวัดมหาสารคาม : น้ำพริกปลาร้า เป็นอาหารพื้นบ้านของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในทุก ๆ ภาคและในต่างประเทศที่มีคนไทยได้ไปอาศัยอยู่ จากการสำรวจปริมาณการจำหน่ายน้ำพริกปลาร้าในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งตลาดในอำเภอเมืองมหาสารคาม และในอำเภออื่น ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าน้ำพริกปลาร้า เป็นน้ำพริกอันดับหนึ่งที่คนในจังหวัดนิยมซื้อไปบริโภค และซื้อไปเป็นของฝากจากความนิยมกันเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการผลิตเป็นอุตสาหกรรม และในลักษณะผู้ผลิตรายย่อย หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน แต่ก็เกิดปัญหาในการผลิตหลายประการ คือ สถานที่คับแคบ และขาดการจัดการที่ดี เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไม่ได้มาตรฐาน ขาดความเข้าในในเรื่องการสุขาภิบาลโรงงานผลิตอาหาร ทำให้น้ำพริกปลาร้ามีอายุการเก็บรักษาที่สั้น เพียง 2-3 วันที่ อุณหภูมิห้อง แต่ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายมักให้ข้อมูลว่าเก็บได้นานหลายอาทิตย์ ฉะนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่ามีผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายบางรายใส่วัตถุกันเสีย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น ซึ่งอาจก่ออันตรายให้กับผู้บริโภค เนื่องจากการใส่วัตถุกันเสียในปริมาณที่มากเกินไป
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates