เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวแต๋น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปข้าวแต๋น ในจังหวัดมหาสารคาม  อ่าน :   3,168 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวมนันยา นันทสาร   อีเมล์ :   manaya_poo
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-722118 ต่อ 6555
เว็ปไซต์  http://clinictech.rmu.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (162 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวแต๋น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปข้าวแต๋น ในจังหวัดมหาสารคาม : ในจังหวัดมหาสารคามมีผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวแต๋นทั้งหมด 7 ราย ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มผู้ประกอบการผลิตข้าวแต๋นได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนที่มีแต่รสชาติ ดั้งเดิม จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นหน้าธัญพืช ข้าวแต๋นหน้าพริกเผาหมูหยอง เพิ่มมากขึ้น แต่ทางกลุ่มผู้ประกอบการยังคงใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม คือ การนำข้าวแต๋นบรรจุในถุงแก้วใส ปิดผนึกโดยเครื่องปิดปากถุง และติดโลโก้ประจำกลุ่ม แล้วนำส่งออกไปจำหน่าย ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการพบปัญหาหลายเรื่อง เช่น ระยะเวลาการเก็บรักษา ความหอม กรอบ อร่อยของข้าวแต๋นที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นานเมื่อส่งไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดจึงทำให้คุณภาพด้านรสชาติและความสด ใหม่ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลดลง ดังนั้น ทางกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ สวยงาม และแตกต่างจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์
เดิม พร้อมทั้งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาความหอม กรอบ อร่อยของข้าวแต๋นให้อยู่ได้นานมากขึ้นโดยไม่ใช้สารกันบูด อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างจุดสนใจให้ผู้บริโภค และกระตุ้นยอดขายทั้งภายในจังหวัดและส่งออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงและสามารถพัฒนาไปเป็นของฝากประจำจังหวัดมหาสารคามได้อีกด้วยเพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates