เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเร่งฟื้นฟูคุณภาพดินภายหลังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร  อ่าน :   1,261 
ชื่อเจ้าของ :  นางเมตตา เก่งชูวงศ์    อีเมล์ :   metta_keng
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-722118 ต่อ 6555
เว็ปไซต์  http://clinictech.rmu.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (157 votes cast)

คำอธิบาย :

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเร่งฟื้นฟูคุณภาพดินภายหลังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร : การใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินภายหลังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร เป็นแนวทางที่จะช่วยเร่งฟื้นฟูให้ดินมีคุณภาพความพร้อมในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้ง เป็นการจัดการมูลฝอยทางการเกษตรที่เกิดจากการท่วมขังของน้ำเป็นเวลานาน เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในธรรมชาติจะช่วยควบคุมให้ปริมาณธาตุอาหารได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากอินทรียวัตถุมากขึ้น ทำให้เป็นประโยชน์ กับพืชมากขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาเห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้ จุลินทรีย์ธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินแทนการสั่งซื้อปุ๋ยเคมี
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates