เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผงปรุงรสสมุนไพร (ผงนัว)   อ่าน :   4,396 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง   อีเมล์ :   jansawangn
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-722118 ต่อ 6555
เว็ปไซต์  http://clinictech.rmu.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (159 votes cast)

คำอธิบาย :

ผงปรุงรสสมุนไพร (ผงนัว) : ในอดีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานนำพืชผักบางชนิดมาใช้ปรุงอาหารเพื่อเพิ่ม
รสชาติให้อร่อยเช่น นำใบหม่อน ใบน้อยหน่า มาใส่ต้มไก่ ต่อมาผู้นำพืชผักสมุนไพรหลายชนิดมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรสเรียกว่า"ผงนัว"เก็บไว้ใช้ทำต้มแกงลาบก้อยและอาหารอื่นๆ ทำให้ใช้ได้สะดวกและสามารถเก็บไว้ได้นาน เช่น ในจ.สกลนคร มีการทำผงนัว โดยใช้สมุนไพร 12 ชนิดได้แก่ ใบผักหวาน ใบมะรุม ใบหม่อน ใบกระเทียม ใบหอม ใบมะขาม ใบกระเจี๊ยบ ผักโขมทั้งต้น ใบส้มป่อย ใบน้อยหน่า ใบชะมวง และใบกุยช่าย โดยนำมาตากแดดให้แห้ง ตำให้ละเอียดแล้วผสมกันเก็บไว้ใส่อาหารเวลาต้มแกง สำหรับจ.มหาสารคาม และใกล้เคียง มีพืชผักพื้นบ้านหลายชนิดที่สามารถนำมาปรุงรสอาหารและสามารถแปรรูปให้สะดวกในการใช้และเก็บไว้ได้นานนอกจากจะทำให้ยังมีรสชาติอาหารดีโดยไม่ต้องใส่ผงชูรส (MSG) ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วพืชผักเหล่านี้ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ในปัจจุบันบางพื้นที่ไม่มีพืชผักสมุนไพรใกล้บ้าน หรือสะดวกที่จะไปเก็บรวบรวมผักหลายๆ ชนิดมาทำผงนัวไว้ปรุงรสอาหารเอง หรือบางคนมีเวลาไม่เพียงพอที่จะทำใช้เอง ดังนั้น การผลิตเครื่องปรุงรสจากพืชสมุนไพร ซึ่งสามารถใช้แทน MSG จะไม่มีอันตรายแก่ผู้บริโภค ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผู้บริโภคที่คนรักสุขภาพมีโอกาสได้ซื้อและใช้เครื่องปรุงรสที่ไม่มีอันตรายอีกด้วย
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates